Сервісна угода

Реєстратор ТОВ «Он-лайн», іменований надалі Реєстратор, з одного боку; користувач послугою делегування доменного імені, іменований надалі Реєстрант, з іншого боку;
Дана сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу. Фактом підтвердження укладення сервісної угоди з боку Реєстранта, є здійснення оплати Реєстрантом на користь Реєстратора відповідно до пункту 2.1. даної угоди.
Порядок надання послуг, описаний в цьому документі, сформований на основі правил Інтернет Корпорації за призначенням імен та адрес (ICANN), правилами домену верхнього рівня .UA, внутрішніми правилами адміністраторів географічних субдоменів зони .UA, власними правилами реєстратора.
Приймаючи цю угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди.
Далі за текстом Реєстратор і Реєстрант відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами цієї Угоди:
1.
Предмет Угоди
1.1.
За цією угодою Реєстратор бере на себе обов'язок реєстрації та підтримки доменного імені в мережі Інтернет, а Реєстрант зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2.
Приймаючи цю угоду, Реєстрант висловлює свою згоду з правилами, термінами, обмеженнями і загальними умовами співпраці, описаними в цьому документі.
1.3.
При виконанні та / або тлумаченні цієї Угоди Сторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.
2.
Умови виконання Угоди
2.1.
Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Реєстратор починає процедуру реєстрації (або продовження) доменного імені. Реєстратор зобов'язується повідомити Реєстранта про початок процедури, а по факту її завершення надати необхідну інформацію для управління доменним ім'ям.
2.2.
Процедура реєстрації домена проводиться в строк, обумовлений в правилах конкретної доменної зони (дивитися «Правила реєстрації домена»).
2.3.
Доменне ім'я реєструється на термін кратний одному року.
2.4.
Делегування домена є незворотною послугою. Повернення оплати після реєстрації домена неможливе на будь-якому часовому відрізку терміну.
2.5.
За фактом реєстрації домену на сайті BESTNAME.UA створюється окрема панель управління, за допомогою якої можливо налаштовувати переадресацію пошти та домену, змінювати параметри DNS, неймсервери (NS), вносити зміни в відображення WHOIS. Реєстрант може в будь-який час доби попросити допомогу в технічній службі підтримки. Право переделегувати доменне ім'я закріплено за власником домену на весь термін реєстрації.
3.
Порядок оплати і ціни
3.1.
Вартість послуги визначається відповідно до дійсного прейскуранту. Оплата послуги може бути проведена одним із способів вказаних на сайті в розділі «Способи оплати». Час необхідний для передачі платежу може відрізнятися в залежності від вибору платіжної системи. Реєстратор не несе відповідальності за затримки, перебої або помилки в роботі платіжних систем.
3.2.
Оплату необхідно позначати обов'язковим ідентифікатором платежу. Обробка оплати без відповідних ідентифікаторів буде відкладена.
3.3.
Надання послуги починається за фактом отримання оплати. До цього моменту Реєстратор не несе зобов'язань перед реєстрантом щодо реєстрації або резервування прав на делегування доменів.
3.4.
Реєстрант може продовжити послугу на будь-якому часовому періоді вже оплаченого терміну (за винятком деяких зон (дивитися «Правила реєстрації домена»)), оплачений час делегування підсумовується.
3.5.
Якщо оплата не надійшла функціонування домену автоматично припиняється в день закінчення оплаченого терміну. Реєстратор не несе відповідальності за можливі наслідки блокування домену.
3.6.
Продовження послуги можливе протягом 15 календарних днів з моменту закінчення сплаченого терміну. Протягом цього часу право власності на домен зберігається за Реєстрантом.
3.7.
Відсутність оплати за продовження послуги протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту закінчення строку дії дає Реєстратору право розірвання Угоди.
4.
Права та обов'язки Реєстранта
4.1.
Реєстрант гарантує, що він належним чином зареєстрований та існує на законних підставах згідно законодавству України.
4.2.
Реєстратор надає повний спектр послуг, необхідних для управління доменним ім'ям. При цьому реєстрант повинен мати мінімальні знання необхідні для управління акаунтом. Реєстратор не бере на себе обов'язок навчання Реєстранта або надання йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов'язана з специфічними особливостями цих послуг.
4.3.
Приймаючи цю Сервісну угоду Реєстрант підтверджує, що за його відомостями ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб та чинного законодавства України
4.4.
У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або послуг, пов'язаних з розміщенням будь-якої інформації на сторінці з доменним ім'ям Реєстрант розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Реєстратора, а також зобов'язується компенсувати Реєстратору у повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції.
4.5.
Реєстрант зобов'язується не передавати та не передоручати виконання цієї Угоди та права по ній.
4.6.
Реєстрант, як власник прав на доменне ім'я, ідентифікується згідно з записом в однойменному пункті панелі управління доменом.
4.7.
Реєстрант зобов'язується надати точну та правдиву інформацію у повному обсязі, визначеному правилами реєстрації доменної зони. Також Реєстрант зобов'язується надавати відповідним чином засвідчені копії документів, якщо це додатково позначено правилами реєстрації доменної зони.
4.8.
Реєстрант зобов'язаний використовувати послугу лише легально, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних та несе відповідальність за їх недотримання відповідно до чинного законодавства України.
4.9.
При зміні цінової політики Реєстрант має право користуватися послугами, що надаються за старими тарифами, весь термін попередньої оплати.
4.10.
Реєстрант є одноосібним власником логіну (UserName) та пароля (PassWord). Реєстратор має право відсилати втрачені паролі та/або міняти їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного e-mail і тільки на контактний e-mail. Контактний е-mail є основним ідентифікатором для ведення технічного листування та управління акаунтом. Якщо Регістрантом втрачено доступ до свого контактного e-mail, відновлення пароля можливе тільки при наданні документів, що підтверджують особу (повноваження) Реєстранта. При зміні власника та / або відновлення логіна та пароля, Реєстраторо має право (за умови використання Регістрантом авторизованого облікового запису) при зміні вимагати ідентифікацію Реєстранта надсилаючи смс-повідомлення на вказаний у Договорі контактний номер Замовника.
4.11.
Відповідальність за втрату логіну та/або пароля, що може бути причиною оволодіння акаунтом іншими особами, а як слідство, зміну та/або видалення інформації повністю або частково на даному обліковому записі несе Реєстрант.
5.
Права та обов'язки Реєстратора
5.1.
Реєстрант, приймаючи умови цієї угоди, надає Реєстратору право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Замовника та/або уповноважених осіб у межах необхідних для надання послуги.
5.2.
Реєстратор не несе відповідальності за збитки, які зазнав Реєстратор або треті особи в результаті помилкового розуміння чи нерозуміння умов сервісної угоди, інструкцій чи вказівок про порядок користування послугами щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
5.3.
Реєстратор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття персональних даних Замовника третім особам, які не перебувають у трудових відносинах з Реєстратором.
5.6.
Реєстрант визнає, що у разі недбалого відношення до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Реєстранта. Реєстратор не несе відповідальності за збитки, отримані внаслідок подібних ситуацій.
5.7.
Реєстратор збирає особисту інформацію, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії. Вся інформація збирається Реєстратором як є і не змінюється у процесі збору даних.
5.8.
Реєстратор отримує право використовувати дані Реєстранта (ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти та адреса розташування компанії) в інтерфейсі особистої панелі користувача на сайті реєстратора bestname.com.ua.
5.9.
Реєстратор отримує право використовувати контактну інформацію Регістранта для обробки розсилки, а саме для ведення технічного та фінансового листування, здійснення нагадувань та повідомлень щодо делегування доменів, а також для повідомлення Реєстранта про технічні зміни, нові можливості, акції та новини Реєстратора.
5.10.
Реєстратор зобов'язується не передавати особисті дані третім особам за винятком випадків, передбачених нижче:
5.10.1.
Реєстрант надає Реєстратору право розкривати персональні дані Замовників третім сторонам, які надають реєстратору послуги зокрема, але не виключно, обробляють платежі, передають платіжну інформацію, здійснюють доставку пошти чи посилок. Треті сторони можуть використовувати інформацію реєстранта тільки в тому випадку, якщо вони надають послуги Реєстратору і лише в тому обсязі, який необхідний для надання послуги.
5.10.2.
Розкриття персональних даних без згоди Реєстранта або уповноваженої ним особи, що допускається за обґрунтованими запитам державних органів, які мають право вимагати та отримувати такі дані, а також в інших випадках визначених законом.
5.11.
Реєстратор бере на себе зобов'язання вжити всіх розумних запобіжних заходів для захисту конфіденційності даних. Зібрані дані зберігаються на одному або кількох захищених серверах баз даних. Доступ до особистої інформації замовника отримують лише ті співробітники, які виконують необхідні функції з обслуговування домену та які підписали угоду про нерозголошення інформації про Реєстрант третіх осіб.
5.12.
Реєстратор зобов'язується надавати Регістранту повний обсяг інформації щодо послуги, що надається, пояснювати фінансові процедури щодо послуги, надавати необхідну документацію.
5.13.
Реєстратор зобов'язується повідомити Реєстранта про закінчення делегування домену не раніше ніж за 30 календарних днів.
6.
Відповідальність Сторін та розірвання угоди
6.1.
Реєстратор залишає за собою право призупинити обслуговування Реєстранта або розірвати угоду безумовно порядку у таких випадках:
6.1.1.
- невиконання або умисне ухилення Регістрантом від зобов'язань за цією сервісною угодою;
6.1.2.
- систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів, що ганьблять честь та гідність інших людей або ділову репутацію юридично осіб, матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну різниця, порноресурсів, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції тощо); розміщення матеріалів, що порушують авторські права та закони про захист інтелектуальної власності;
6.1.3.
- розміщення Реєстрантом на своєму віртуальному web-сервері інформації, що суперечить законодавству України;
6.1.4.
- будь-яка підтримка spam, хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій у мережі Інтернет.
6.1.5.
- у разі рішення суду, а також у інших, передбачених чинним законодавством випадках;
6.2.
Під розірванням угоди мається на увазі повне припинення підтримки доменного імені з наступним його визволенням. Реєстратор не несе відповідальності за будь-які збитки Реєстранта, що виник унаслідок розірвання угоди.
6.3.
Реєстратор має право призупинити надання послуг, якщо представники Реєстратора класифікують будь-які дії здійснені Реєстрантом або третіми особами, як такі, що завдають або здатні завдати шкоди Реєстратору або іншим Реєстрантам.
6.4.
У разі встановлення Реєстратором факту або підозри про надання Реєстрантом під час користування послугами будь-якої недостовірної інформації, Реєстратор має право призупинити надання послуг та на власний розсуд вимагати від Регістанту документальних підтверджень автентичності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги. У разі ненадання Реєстрантом необхідних документальних підтверджень протягом 10 календарних днів з дати зупинення обслуговування, Реєстратор має право розірвати угоду з подальшим видаленням усіх даних Реєстранта.
6.5.
Реєстратор зобов'язується повною мірою виконувати взяті він зобов'язання описані у цьому сервісному угоді.
6.6.
Реєстратор не несе відповідальності перед Реєстрантом або третіми сторонами за будь-яку шкоду, втрату та/або недоотримання прибутку, що відбуваються внаслідок:
6.6.1.
-збоїв чи пошкодження технічного обладнання;
6.6.2.
-проблем/затримок/перерв/пропусків під час передачі даних або з'єднання;
6.6.3.
-програмних помилок;
6.6.4.
-обставин непереборної сили у загальноприйнятому значенні;
6.6.5.
-помилкового розуміння чи нерозуміння умов сервісної угоди, інструкцій чи вказівок про порядок користування послугами щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
6.7.
З огляду на специфіку сфери діяльності Реєстратор не гарантує безумовне виконання замовлення. До неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть навести обставини, зумовлені людським фактором, невиявленими технічними помилками, затримками в роботі сторонніх організацій або події непереборної сили, викликані соціальними та природними катаклізмами.
6.8.
У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з зазначених вище причин, Реєстратор несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів.
6.9.
Кошти сплачені Замовником не повертаються у разі:
6.9.1.
відмови клієнта від наданої послуги реєстрації/продовження доменного імені;
6.9.2.
анулювання реєстрації доменного імені до закінчення строку її дії, у тому числі за рішенням суду;
6.9.3.
переделегування доменного імені іншій особі, в тому числі за рішенням суду;
6.9.4.
порушення Замовником положень Сервісної угоди;
6.10.
У разі дострокового розірвання угоди невикористана частина коштів Замовнику не повертається.
6.11.
Початкова угода укладається терміном на 1 (один) рік та автоматично продовжується на кожний наступний період.
6.12.
За відсутності оплати послуг протягом 15 календарних днів з дати закінчення передоплати, угода вважається розірваним автоматично.
6.13.
Для розірвання угоди достроково Реєстранту цього домену необхідно створити заяву відповідно до встановленої форми та передати його Реєстратору факсом, або у вигляді скан-копії з контактного е-mail.
6.14.
Якщо Реєстрант домену є юридичною особою для розірвання сервісної угоди, потрібен лист від організації-власника з печаткою та підписом керівника.
Приклад заяви про розірвання сервісної угоди для фізичної особи (додаток 7)
Приклад заяви про розірвання сервісної угоди для юридичної особи (додаток 8)
6.15.
Реєстратор не несе відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, зокрема перед третіми особами.
6.16.
В інтересах Реєстранта доменного імені, а також для забезпечення універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, Реєстратор може вносити свої контактні реквізити до служб WHOIS адміністраторів різних доменних зон. Реєстратор зобов'язується змінити реквізити доменного імені на відповідний запит Реєстранта.
7.
Передача прав на доменне ім'я іншому Реєстранту.
7.1.
Передача прав на використання доменного імені іншому Реєстранту здійснюється за запитом від поточного Реєстранта домену.
7.2.
Для початку процедури передачі прав на доменне ім'я Регістранту цього домену необхідно створити заяву згідно встановленої форми та передати його Реєстратору факсом або у вигляді скан-копії з контактного e-mail.
7.2.1.
Якщо Реєстрант домену є юридичною особою для передачі прав на домен потрібен лист від організації-власника з печаткою та підписом керівника.
Приклад заяви передачі прав на домен новому власнику фізичній особі (додаток 1)
Приклад заяви передачі прав на домен новому власнику юридичній особі (додаток 2)
7.2.2.
Якщо Реєстрант домену є фізичною особою для передачі прав власнику необхідно створити заяву з додатком скан-копії паспорта першої та другої сторінки, що засвідчує підпис Реєстранта.
Приклад заяви передачі прав на домен новому власнику фізичній особі (додаток 3)
Приклад заяви передачі прав на домен новому власнику юридичній особі (додаток 4)
7.3.
В рамках забезпечення безпеки процедур Реєстратор залишає за собою право вимагати додаткову інформацію або вжити відповідних ситуації заходів щодо встановлення справжності заяви, аж до нотаріального завірення документів. Для процедур розірвання сервісної угоди, передачі прав на домен новому власнику, передачі контролю за доменним ім'ям іншого реєстратора, при подачі передбачених цією Угодою заяв, Реєстрант, який є фізичною особою, зобов'язується додати до таких заяв скан-копії першої та другої. сторінки паспорта, що засвідчує підпис Реєстранта або ж надати саму заяву, завірену нотаріально. Реєстратор зобов'язується використовувати копії документів виключно для ідентифікації власника домену. Реєстратор забезпечує зберігання копій наданих реєстрантом документів в електронному або паперовому вигляді протягом усього терміну дії Угоди.
7.4.
Реєстрант зобов'язується надати Реєстратору всю запитану інформацію щодо процедури передачі прав на домен.
8.
Передача (трансфер) доменних імен іншому реєстратору.
8.1.
Передача контролю за доменним ім'ям іншому реєстратору здійснюється виключно за запитом від Реєстранта доменного імені.
8.2.
Для початку процедури передачі доменного імені Регістранту необхідно створити заяву згідно з встановленою формою і передати його Реєстратору факсом або у вигляді скан-копії з контактного e-mail.
Шаблони заяв на трансфер доменного імені:
для юридичних осіб (додаток 5)
для фізичних осіб (додаток 6)
8.3.
Передача доменного імені технічно здійсненна виключно у межах терміну дії доменного імені.
8.4.
Процедура передачі доменного імені в різних доменних зонах може відрізнятись залежно від внутрішніх правил. доменних зон, регламенту приймаючого реєстратора та загальної специфіки сфери діяльності.
8.5.
За фактом передачі доменного імені іншому Реєстратору сервісна угода автоматично вважається розірваною.
Онлайн чат :) x

Будь-ласка, виберіть відділ, до якого Ви б хотіли підключитись